dragen på engelska

Här ar alla dragen översättning till engelska

drag

[dra:g] se "drar" 5
< drag, draget, drag, dragen >
- teckning, linje
stroke, line (drawing, line)
(mest bildligt)
("mostly used figuratively")
Uttryck:
 • i stora (el. grova) drag ("ungefär") - in broad outline ("broadly")
 • i korta drag ("kort uttryckt") - in brief ("briefly")
Övrig: stroke, line, drawing, line

drag

[dra:g] subst.
< drag, draget, drag, dragen >
- ansiktsuttryck, utseende
feature (facial expression; appearance)
Exempel:
 • härjade drag - haggard features
Sammansättningar:
 • anletsdrag - features
Övrig: feature, features, facial expression, appearance

drag

[dra:g] subst.
< drag, draget, drag, dragen >
- inre egenskap, sida
trait, characteristic (internal quality, aspect)
Exempel:
 • hans snålhet är ett osympatiskt drag - his stinginess is an unpleasant side of his character
 • ett intressant drag i debatten - an interesting aspect of the debate
Sammansättningar:
 • karaktärsdrag - characteristic
Övrig: trait, characteristic, characteristic, internal quality, aspect

drag

[dra:g] subst.
< drag, draget, drag, dragen >
- flyttning av spelpjäs, steg
move, stroke
Exempel:
 • ett skickligt drag - a masterly stroke
Sammansättningar:
 • schackdrag - move in chess
Övrig: move, stroke, move in chess

drag

[dra:g] subst.
< drag, draget, drag, dragen >
- metallbit med krokar som används vid fiske
trolling spoon, lure (a hooked lure, usually of metal, used for fishing)
Övrig: trolling spoon, lure, a hooked lure, usually of metal, used for fishing

drag

[dra:g] se "drar" 6
< drag, draget, drag, dragen >
- (kall) luftström
draught, (draft US)
Sammansättningar:
 • golvdrag - draught from the floor
 • tvärdrag - cross draught
Övrig: draught, , draught from the floor, cross draught

dragen

[2drA:gen] adj.
< dragen, draget, dragna >
- (lätt) berusad
tipsy
(vardagligt)
("informal")
Övrig: tipsy

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.