dragit på engelska

Här ar alla dragit översättning till engelska

dragit

[2drA:git] se drar
drew, extracted
Övrig: drew, extracted

drar

[dra:r] verb
< drar, drog, dragit, drag, draga >
- föra till sig (med handen)
pull (move sth. toward oneself (with one's hand))
Exempel:
 • dra i handbromsen - pull the emergency brake
 • dra ner rullgardinen - pull down the blind
Uttryck:
 • dra öronen åt sig ("bli vaksam") - be all ears ("be alert")
Övrig: pull, move sth. toward oneself

drar

[dra:r] verb
< drar, drog, dragit, drag, draga >
- släpa, bogsera
haul
Exempel:
 • dra på en kärra - haul a cart
 • gå och dra (benen efter sig) - hang about
Övrig: haul

drar

[dra:r] verb
< drar, drog, dragit, drag, draga >
- förflytta (sig)
go, leave
Exempel:
 • dra sig tillbaka - withdraw
 • dra sig undan - move aside, withdraw
 • låt teet dra i fem minuter -
Uttryck:
 • dra åt helvete! ("ge dig iväg!") - go to hell! ("go away!")
Övrig: go, leave

drar

[dra:r] verb
< drar, drog, dragit, drag, draga >
- utvinna, extrahera
draw, extract
(i fraser)
("used in phrases")
Exempel:
 • dra lärdom (av något) - learn (from sth.)
 • dra slutsatser (av något) - draw conclusions (from sth.)
Uttryck:
 • dra lott om ("låta slumpen avgöra") - draw straws ("let chance decide")
Övrig: draw, extract

drar

[dra:r] verb
< drar, drog, dragit, drag, draga >
- rita, teckna
draw
Exempel:
 • dra upp riktlinjer (för) - draw up guidelines (for)
Uttryck:
 • dra ett streck över ("låta något falla i glömska") - let bygones be bygones
Övrig: draw

drar

[dra:r] verb
< drar, drog, dragit, drag, draga >
- blåsa, fläkta
be draughty
Exempel:
 • det drar från fönstret - there's a draught from the window
Övrig: be draughty

drar

[dra:r] verb
< drar, drog, dragit, drag, draga >
- förbruka, behöva
use, consume
Exempel:
 • bilen drar mycket bensin - the car needs a lot of petrol
 • min fru drar 38 i skor - my wife takes a size 38 shoe
Övrig: use, consume

drar av

[dra:rA:v] verb
< drar av, drog, dragit, drag, draga >
- göra avdrag (i deklaration)
deduct
Exempel:
 • man får dra av kostnaden för arbetskläder i deklarationen - you can deduct the cost of work clothes on your tax return
Övrig: deduct

drar igång

[dra:rigÅ@:] verb
< drar igång, drog, dragit, drag, draga >
- starta
get (sth.) going
Övrig: get going

drar in

[dra:rIn:] verb
< drar in, drog, dragit, drag, draga >
- återta, avskaffa
take away, abolish
Exempel:
 • myndigheterna drog in körkortet - the authorities suspended (revoked) his (the driver's) licence
Övrig: take away, abolish

drar in

[dra:rIn:] verb
< drar in, drog, dragit, drag, draga >
- minska
reduce, cut down
Exempel:
 • dra in på hushållskostnaderna - reduce household costs
Övrig: reduce, cut down

drar sig

[drA:r+sej] verb
< drar sig, drog, dragit, drag, draga >
- gå för sakta
lose [time], be slow
(om klockor)
("used of clocks")
Exempel:
 • klockan drog sig en hel timme - the clock lost an entire hour
Övrig: lose [time], be slow

drar sig

[drA:r+sej] verb
< drar sig, drog, dragit, drag, draga >
- vara ovillig, vara tveksam
hesitate, be unwilling
Övrig: hesitate, be unwilling

drar ut

[dra:rU:t] verb
< drar ut, drog, dragit, drag, draga >
- dröja, ta lång tid
drag on
Exempel:
 • ceremonin drog ut på tiden - the ceremony dragged on
Övrig: drag on

drar åt

[dra:rÅ:t] verb
< drar åt, drog, dragit, drag, draga >
- spänna, sträcka
tighten
Uttryck:
 • dra åt svångremmen ("börja leva sparsamt") - tighten one's belt ("start to live more frugally")
Övrig: tighten

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.