drar på engelska

Här ar alla drar översättning till engelska

drar

[dra:r] verb
< drar, drog, dragit, drag, draga >
- föra till sig (med handen)
pull (move sth. toward oneself (with one's hand))
Exempel:
 • dra i handbromsen - pull the emergency brake
 • dra ner rullgardinen - pull down the blind
Uttryck:
 • dra öronen åt sig ("bli vaksam") - be all ears ("be alert")
Övrig: pull, move sth. toward oneself

drar

[dra:r] verb
< drar, drog, dragit, drag, draga >
- släpa, bogsera
haul
Exempel:
 • dra på en kärra - haul a cart
 • gå och dra (benen efter sig) - hang about
Övrig: haul

drar

[dra:r] verb
< drar, drog, dragit, drag, draga >
- förflytta (sig)
go, leave
Exempel:
 • dra sig tillbaka - withdraw
 • dra sig undan - move aside, withdraw
 • låt teet dra i fem minuter -
Uttryck:
 • dra åt helvete! ("ge dig iväg!") - go to hell! ("go away!")
Övrig: go, leave

drar

[dra:r] verb
< drar, drog, dragit, drag, draga >
- utvinna, extrahera
draw, extract
(i fraser)
("used in phrases")
Exempel:
 • dra lärdom (av något) - learn (from sth.)
 • dra slutsatser (av något) - draw conclusions (from sth.)
Uttryck:
 • dra lott om ("låta slumpen avgöra") - draw straws ("let chance decide")
Övrig: draw, extract

drar

[dra:r] verb
< drar, drog, dragit, drag, draga >
- rita, teckna
draw
Exempel:
 • dra upp riktlinjer (för) - draw up guidelines (for)
Uttryck:
 • dra ett streck över ("låta något falla i glömska") - let bygones be bygones
Övrig: draw

drar

[dra:r] verb
< drar, drog, dragit, drag, draga >
- blåsa, fläkta
be draughty
Exempel:
 • det drar från fönstret - there's a draught from the window
Övrig: be draughty

drar

[dra:r] verb
< drar, drog, dragit, drag, draga >
- förbruka, behöva
use, consume
Exempel:
 • bilen drar mycket bensin - the car needs a lot of petrol
 • min fru drar 38 i skor - my wife takes a size 38 shoe
Övrig: use, consume

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.