drev på engelska

Här ar alla drev översättning till engelska

drev

[dre:v] se driver
drove, carried on; operated, ran
Övrig: drove, carried on, operated, ran

drev

[dre:v] subst.
< drev, drevet, drev, dreven >
- grupp människor el. hundar som driver villebrådet mot jägaren
drive, beat, battue
(även om själva jakten)
("also used the hunt itself")
Sammansättningar:
  • drevhund - hound
  • drevkarl - beater, driver
Övrig: drive, beat, battue, hound, beater, driver

driver

[drI:ver] verb
< driver, drev, drivit, driv, driva >
- jaga, fösa, tvinga
drive
(även bildligt)
("also used figuratively")
Exempel:
  • driva korna till lagården - drive the cattle to the barn
  • driva någon till vansinne - drive sby insane
Övrig: drive

driver

[drI:ver] verb
< driver, drev, drivit, driv, driva >
- bedriva, ägna sig åt
carry on; operate, run
Exempel:
  • driva (ett) företag - run a company
  • driva propaganda - carry on propaganda
Övrig: carry on, operate, run

driver

[drI:ver] verb
< driver, drev, drivit, driv, driva >
- skoja, skämta
make fun of, tease, joke with
Övrig: make fun of, tease, joke with

driver

[drI:ver] verb
< driver, drev, drivit, driv, driva >
- föras omkring utan egen vilja; irra
drift; wander about (walk aimlessly about; wander)
Övrig: drift, wander about, walk aimlessly about, wander

driver fram

[dri:verfrAm:] verb
< driver fram, drev, drivit, driv, driva >
- skynda på, pressa fram
urge, impel, spur
Exempel:
  • allmänhetens krav drev fram en folkomröstning - public pressure led to a referendum
Övrig: urge, impel, spur

driver igenom

[dri:verijE:nåm] verb
< driver igenom, drev, drivit, driv, driva >
- tvinga fram, genomföra
force through (force, carry out)
Exempel:
  • facket drev igenom sina krav - the union forced its demands through
Övrig: force through, force, carry out

driver upp

[dri:verUp:] verb
< driver upp, drev, drivit, driva >
- öka, driva i höjden
step up (increase, raise)
(om pris, fart, takt)
("of prices, speeds, tempos")
Exempel:
  • priserna drevs upp kraftigt - prices rose steeply
Övrig: step up, increase, raise

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.