dricksvatten på engelska

Här ar alla dricksvatten översättning till engelska

dricksvatten

[2drIk:svat:en] subst.
< dricksvatten, dricksvattnet >
- vatten som är lämpligt att dricka
drinking water
Övrig: drinking water

vatten

[vAt:en] subst.
< vatten, vattnet, vatten, vattnen >
- den vanligaste vätskan på jorden (i sjöar, hav etc), H2O
water
Exempel:
  • ett glas vatten - a glass of water
  • hoppa i vattnet - jump in the water
Uttryck:
  • få vatten på sin kvarn ("få ytterligare bevis på att man har rätt") - get support for, strengthen one's arguments ("get more evidence that one is right")
  • kasta vatten ("kissa") - make water, urinate
  • gå över ån efter vatten ("göra sig onödigt besvär") - go to a lot of unnecessary trouble
Sammansättningar:
  • dricksvatten - drinking water
  • badvatten - bathwater
  • havsvatten - seawater
Övrig: water, drinking water, bathwater, seawater

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.