dubbel på engelska

Här ar alla dubbel översättning till engelska

dubbel

[dUb:el] adj.
< dubbel, dubbelt, dubbla >
- med två av samma slag, tvåfaldig
double
Exempel:
  • dubbel hamburgare - double hamburger
  • dubbel mästare i brottning - twice champion in wrestling
  • dubbelt medborgarskap - dual citizenship
  • i dubbel bemärkelse - in two senses
  • summan uppgår till det dubbla - the sum is twice as much
Uttryck:
  • dubbel bokföring ("bokföring där varje post antecknas på två ställen") - double entry bookkeeping ("bookkeeping in which each entry is noted as a debit and a credit on separate accounts")
Sammansättningar:
  • dubbelarbete - double workload
  • dubbelLP:n - double album
  • dubbelrum - double room
  • dubbelspel - doubles game; double-dealing
Övrig: double, double workload, double album, double room, doubles game, double-dealing

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.