dubbelt på engelska

Här ar alla dubbelt översättning till engelska

dubbel

[dUb:el] adj.
< dubbel, dubbelt, dubbla >
- med två av samma slag, tvåfaldig
double
Exempel:
 • dubbel hamburgare - double hamburger
 • dubbel mästare i brottning - twice champion in wrestling
 • dubbelt medborgarskap - dual citizenship
 • i dubbel bemärkelse - in two senses
 • summan uppgår till det dubbla - the sum is twice as much
Uttryck:
 • dubbel bokföring ("bokföring där varje post antecknas på två ställen") - double entry bookkeeping ("bookkeeping in which each entry is noted as a debit and a credit on separate accounts")
Sammansättningar:
 • dubbelarbete - double workload
 • dubbelLP:n - double album
 • dubbelrum - double room
 • dubbelspel - doubles game; double-dealing
Övrig: double, double workload, double album, double room, doubles game, double-dealing

dubbelt

[dUb:elt] adv.
- två gånger räknat
doubly, double
Exempel:
 • dubbelt så mycket - double as much
 • dubbelt så stor - twice as big
Övrig: doubly, double

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.