dundrar på engelska

Här ar alla dundrar översättning till engelska

dundrar

[2dUn:drar] verb
< dundrar, dundrade, dundrat, dundra >
- bullra kraftigt (som åskan)
rumble (make a loud noise (as thunder))
(bildligt "hålla strafftal")
("figuratively, "give reproof"")
Exempel:
  • åskan dundrar - the thunder is rumbling
  • prosten dundrade från predikstolen - the dean thundered from the pulpit
Övrig: rumble, make a loud noise

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.