dykt på engelska

Här ar alla dykt översättning till engelska

dyker

[dY:ker] verb
< dyker, dök, dykt, dyk, dyka >
- störta sig el. hoppa med huvudet före (i vatten); simma under vatten
dive
(även om flygplan, fåglar etc i luften)
("also used of aircraft, birds, etc., in the air")
Övrig: dive

dyker upp

[dy:kerUp:] verb
< dyker upp, dök, dykt, dyk, dyka >
- visa sig, komma fram
emerge, turn up
Exempel:
  • nya svårigheter dök upp efter hand - additional difficulties cropped up gradually
Övrig: emerge, turn up

dykt

[dy:kt] se dyker
dived
Övrig: dived

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.