dyrkar på engelska

Här ar alla dyrkar översättning till engelska

dyrk

[dyr:k] subst.
< dyrk, dyrken, dyrkar >
- verktyg att öppna lås med utan att använda nyckel
skeleton key, picklock
Övrig: skeleton key, picklock

dyrkar

[2dYr:kar] verb
< dyrkar, dyrkade, dyrkat, dyrka >
- öppna med dyrk
pick
Exempel:
  • tjuven dyrkar upp låset - the thief is picking the lock
Övrig: pick

dyrkar

[2dYr:kar] verb
< dyrkar, dyrkade, dyrkat, dyrka >
- tillbe; beundra
idolize
(idoler etc)
("idols, etc.")
Exempel:
  • dyrka olika gudar - worship different gods
  • han dyrkar sin fru - he adores his wife
Avledningar:
  • dyrkan - worship, adoration, idolatry
Övrig: idolize, worship, adoration, idolatry

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.