efterhand på engelska

Här ar alla efterhand översättning till engelska

efter hand

[efterhAn:d] adv.
- så småningom
Variantform: efterhand
gradually
Exempel:
  • svaren kommer in efter hand - the responses are gradually coming in
Övrig: gradually

efterhand

[efterhAn:d] adv.
- så småningom
Variantform: efter hand
gradually, little by little
Uttryck:
  • komma i efterhand ("komma i sämre ställning") - come after the others, fall by the wayside ("find oneself in an inferior position")
Övrig: gradually, little by little

efterhand

[2Ef:terhan:d] se "efter hand"
Uttryck:
  • (höra något) i efterhand ("efteråt, vid ett senare tillfälle") - (to hear sth.) afterwards (at a later time)

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.