efternamn på engelska

Här ar alla efternamn översättning till engelska

efternamn

[2Ef:ter+nam:n] subst.
< efternamn, efternamnet, efternamn, efternamnen >
- släktnamn
surname, family (last) name
Exempel:
  • han heter Lundkvist i efternamn - his surname is Lundkvist
Övrig: surname, family name

namn

[nam:n] subst.
< namn, namnet, namn, namnen >
- det som någon kallas
name
Exempel:
  • en lista med namn på deltagarna - a list of participants' names (attendance list)
  • en journalist vid namn Blom - a journalist by the name of Blom
Sammansättningar:
  • förnamn - first (Christian) name
  • efternamn - surname
  • namnbyte - change of name
  • namnändring - change of name
Övrig: name, first name, surname, change of name, change of name

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.