ekvation på engelska

Här ar alla ekvation översättning till engelska

ekvation

[ekva$O:n] subst.
< ekvation, ekvationen, ekvationer >
- uttryck där två matematiska storheter likställs
equation
(även bildligt)
("also used figuratively")
Exempel:
  • ekvationen gick ihop - the equation worked out
Övrig: equation

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.