eldar på engelska

Här ar alla eldar översättning till engelska

eld

[el:d] subst.
< eld, elden, eldar >
- flamma, låga; brinnande material
fire
Uttryck:
  • fatta eld ("börja brinna") - to catch light, catch fire ("begin to burn")
  • bli eld o. lågor ("bli mycket entusiastisk") - be fired with enthusiasm
Sammansättningar:
  • eldsvåda - conflagration
Övrig: fire, conflagration

eld

[el:d] subst.
< eld, elden, eldar >
- skottlossning
fire
Exempel:
  • ge eld - open fire
  • eld upphör! - cease fire!
Sammansättningar:
  • eldstrid - gun battle, exchange of fire
  • eldvapen - firearm
Övrig: fire, gun battle, exchange of fire, firearm

eldar

[2El:dar] verb
< eldar, eldade, eldat, elda >
- hålla en eld igång, driva (en värmeanläggning); bränna
burn; light a fire
(bildligt "hänföra")
("figuratively, "enchant, captivate"")
Exempel:
  • elda upp skräp - burn rubbish
  • eldas det här kraftverket med kol eller olja? - is this power station coal-fired or oil-fired?
Uttryck:
  • elda upp sig ("bli hänförd el. upphetsad") - get worked up ("become captivated or aroused")
Övrig: burn, light a fire

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.