eldsjäl på engelska

Här ar alla eldsjäl översättning till engelska

eldsjäl

[2El:d$ä:l] subst.
< eldsjäl, eldsjälen, eldsjälar >
- person med brinnande intresse (för något)
driving force, real enthusiast
Exempel:
  • hon fungerade som eldsjälen i föreningen - she was a driving force in the association
Övrig: driving force, real enthusiast

själ

[$ä:l] subst.
< själ, själen, själar >
- människa
Användning: i vissa uttryck
soul
Exempel:
  • en enkel själ - a simple soul
Uttryck:
  • inte en själ ("inte en människa") - not a soul ("not a single person")
Sammansättningar:
  • eldsjäl - enthusiast
Övrig: soul, enthusiast

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.