eljest på engelska

Här ar alla eljest översättning till engelska

eljest

[El:jest] adv.
- annars
otherwise
(något ålderdomligt)
("outmoded")
Övrig: otherwise

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.