en på engelska

Här ar alla en översättning till engelska

action

[Äk:$en] subst.
< action, en, action >
- spännande handling
action
Sammansättningar:
  • actionfilm - action film
Övrig: action, action film

chargé-d'affaires

[$ar$e:dafÄ:r] subst.
< chargé-d'affaires, en, chargé-d'affaires >
- chef för beskickning
chargé d'affaires (leader of a diplomatic mission (in lieu of an ambassador))
(franska)
("French")
Övrig: chargé d'affaires, leader of a diplomatic mission

en

[en:] räkn.
< en, ett >
- 1
Användning: betonat
one
Exempel:
  • det hände bara en gång - it only happened once
Övrig: one

en

[en:] obestämd artikel
< en, ett >
a, an
Exempel:
  • en stor skog - a large forest
Övrig: a, an

en

[en:] pron.
< en, ens >
- man
Användning: obestämt; ej som subjekt
one
Exempel:
  • det förargar en att höra sådant - it annoys one to hear that sort of thing
Övrig: one

en

[en:] adv.
- omkring, cirka
about
(vardagligt)
("informal")
Exempel:
  • vi var väl en 5--6 stycken - there were about five or six of us
Övrig: about

en

[e:n] subst.
< en, enen, enar >
- barrträdet Juniperus communis
juniper (any of the coniferous trees or shrubs of the genus Juniperus, especially Juniperus communis)
Sammansättningar:
  • enbär - juniper berry
  • enris - juniper twigs
Övrig: juniper, juniper berry, juniper twigs, any of the coniferous trees or shrubs of the genus juniperus, especially juniperus communis

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.