ena på engelska

Här ar alla ena översättning till engelska

ena

[2E:na] pron.
< ena, ene >
- en av två
one
(anger motsats)
("indicative of the opposite")
Exempel:
  • varken det ena eller det andra - neither one nor the other
Uttryck:
  • den enes bröd, den andres död ("vad som gynnar en, missgynnar en annan") - one man's meat is another man's poison
Övrig: one

enar

[2E:nar] verb
< enar, enade, enat, ena >
- göra enig, förena
agree, unite, unify,
Exempel:
  • partierna hade enats om ett förslag - the parties had agreed on a proposal
  • låt oss enas om att säga nej! - let's agree to say no!
Övrig: agree, unite, unify,

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.