enar på engelska

Här ar alla enar översättning till engelska

en

[e:n] subst.
< en, enen, enar >
- barrträdet Juniperus communis
juniper (any of the coniferous trees or shrubs of the genus Juniperus, especially Juniperus communis)
Sammansättningar:
  • enbär - juniper berry
  • enris - juniper twigs
Övrig: juniper, juniper berry, juniper twigs, any of the coniferous trees or shrubs of the genus juniperus, especially juniperus communis

enar

[2E:nar] verb
< enar, enade, enat, ena >
- göra enig, förena
agree, unite, unify,
Exempel:
  • partierna hade enats om ett förslag - the parties had agreed on a proposal
  • låt oss enas om att säga nej! - let's agree to say no!
Övrig: agree, unite, unify,

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.