enstämmig på engelska

Här ar alla enstämmig översättning till engelska

enstämmig

[2E:nstem:ig] adj.
< enstämmig, enstämmigt, enstämmiga >
- samstämmig, enhällig
unanimous
Övrig: unanimous

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.