existensminimum på engelska

Här ar alla existensminimum översättning till engelska

existensminimum

[2eksistEn:smi:nimum] subst.
< existensminimum, existensminimumet, existensminimum, existensminimumen >
- ett (officiellt fastställt) belopp som en person behöver för att klara absolut nödvändiga utgifter för sig och sin familj
subsistence level
Begreppet tillämpas av sociala myndigheter och skattemyndigheter.
"A term used by the social services and tax authorities to denote the smallest amount of food or money necessary for oneself and one's family."
Övrig: subsistence level

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.