exklusive på engelska

Här ar alla exklusive översättning till engelska

exklusive

[eksklusI:ve] prep.
- utan att räkna med, utom
excluding, exclusive of
Övrig: excluding, exclusive of

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.