fackförbund på engelska

Här ar alla fackförbund översättning till engelska

fackförbund

[2fAk:förbun:d] subst.
< fackförbund, fackförbundet, fackförbund, fackförbunden >
- riksorganisation för arbetstagare som är medlemmar i en fackförening; arbetstagarorganisation
national trade (labour) union (an employees' organization, a national organization for the members of local unions.)
Fackförbunden arbetar inom olika branscher där de bevakar medlemmarnas intressen
"The trade unions are active in different sectors to safeguard the interests of their membership."
Övrig: national trade union, an employees' organization, a national organization for the members of local unions.

förbund

[förbUn:d] subst.
< förbund, förbundet, förbund, förbunden >
- förening av organisationer
association, society, union
Exempel:
  • Statsanställdas förbund - the State Employees' Union
Sammansättningar:
  • förbundsstyrelse - union executive committee
  • förbundstidning - union journal
  • fackförbund - trade union
Övrig: association, society, union, union executive committee, union journal, trade union

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.