familjedaghem på engelska

Här ar alla familjedaghem översättning till engelska

familjedaghem

[2famIl:jeda:ghem:] subst.
< familjedaghem, familjedaghemmet, familjedaghem, familjedaghemmen >
- enskilt hem där kommunalt anställd dagbarnvårdare (dagmamma) tar emot andras barn i åldrarna upp till 12 år när föräldrarna arbetar eller studerar
family day nursery, registered childminding home (private homes where mothers paid by the local authority take in children up to the age of 12)
Övrig: family day nursery, registered childminding home, private homes where mothers paid by the local authority take in children up to the age of 12

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.