familjehem på engelska

Här ar alla familjehem översättning till engelska

familjehem

[2famIl:jehem:] subst.
< familjehem, familjehemmet, familjehem, familjehemmen >
- hem där en familj tar hand om barn under 18 år som av något skäl inte kan vistas hos föräldrarna
foster home (homes where families take in (foster) children under the age of 18 who for some reason cannot live with their parents)
Familjehemmen godkänns för ändamålet av de sociala myndigheterna.
"The (family) home is approved for the purpose by the social welfare authorities."
Övrig: foster home, homes where families take in children under the age of 18 who for some reason cannot live with their parents

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.