fann på engelska

Här ar alla fann översättning till engelska

fann

[fan:] se finner
found
Övrig: found

finner

[fIn:er] verb
< finner, fann, funnit, finn, finna >
- hitta, upptäcka; märka
find
Exempel:
  • finna lämpliga lösningar på ett problem - find suitable solutions to a problem
  • orsaken står att finna i politiska krafters spel - the reason is to be found in the interplay of political forces
Övrig: find

finner

[fIn:er] verb
< finner, fann, funnit, finn, finna >
- anse, tycka
find (to consider, ascertain, pronounce a judgement)
Exempel:
  • jag finner förslaget märkligt - I find the proposal to be remarkable
  • jag finner att förslaget antagits - I find the motion carried
Övrig: find, to consider, ascertain, pronounce a judgement

finner sig

[fIn:er+seji:] verb
< finner sig, fann, funnit, finn, finna >
- acceptera, tåla, stå ut med
accept, put up with, stand, tolerate
Exempel:
  • finna sig i en särlösning - accept an unusual solution
  • finna sig i att bli åthutad - to accept a reprimand
Övrig: accept, put up with, stand, tolerate

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.