farled på engelska

Här ar alla farled översättning till engelska

farled

[2fA:r+le:d] subst.
< farled, farleden, farleder >
- segelled, vattenväg
(navigable) channel, lane
Övrig: channel, lane

led

[le:d] subst.
< led, leden, leder >
- sträcka där man kan färdas
way
Sammansättningar:
  • huvudled - primary road, thoroughfare
  • trafikled - traffic route
  • vildmarksled - wilderness trail
  • farled - fairway
Övrig: way, primary road, thoroughfare, traffic route, wilderness trail, fairway

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.