farlig på engelska

Här ar alla farlig översättning till engelska

farlig

[2fA:r+lig] adj.
< farlig, farligt, farliga >
- som innebär fara; riskabel, äventyrlig
dangerous; hazardous, risky
Exempel:
  • en farlig situation - a dangerous situation
  • en farlig motståndare - a dangerous opponent
Avledningar:
  • farlighet - danger
Sammansättningar:
  • miljöfarlig - harmful to the environment, ecologically harmful
Övrig: dangerous, hazardous, risky, danger, harmful to the environment, ecologically harmful

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.