farvatten på engelska

Här ar alla farvatten översättning till engelska

farvatten

[2fA:rvat:en] subst.
< farvatten, farvattnet, farvatten, farvattnen >
- vattenväg(ar); hav
waters
Exempel:
  • i varmare farvatten - in warmer waters
Övrig: waters

vatten

[vAt:en] subst.
< vatten, vattnet, vatten, vattnen >
- havs- el. sjöområde
water
Sammansättningar:
  • farvatten - (navigable) waters, fairway
  • fiskevatten - fishing grounds, fishing waters
Övrig: water, waters, fairway, fishing grounds, fishing waters

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.