fasan på engelska

Här ar alla fasan översättning till engelska

fasa

[2fA:sa] subst.
< fasa, fasan, fasor >
- skräck, fruktan
horror, terror
Exempel:
  • med avsky och fasa - with dread and horror
Uttryck:
  • ve och fasa! ("uttryck för förskräckelse") - God help us! ("expression of alarm")
Sammansättningar:
  • fasansfull - horrible, terrible
Övrig: horror, terror, horrible, terrible

fasan

[fasA:n] subst.
< fasan, fasanen, fasaner >
- en art av fågelsläktet Phasianus
pheasant
Övrig: pheasant

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.