fasta på engelska

Här ar alla fasta översättning till engelska

fast

[fas:t] adj.
< fast, fast, fasta >
- hård, massiv
firm (solid)
Exempel:
  • fast konsistens - firm consistency
  • en fast grund att bygga på - a firm foundation to build on
Övrig: firm, solid

fast

[fas:t] adj.
< fast, fast, fasta >
- som har stabilt läge
permanent, fixed
(bildligt "permanent")
("figuratively, "permanent, lasting"")
Exempel:
  • fast tjänst - permanent job
  • fasta normer - fixed standards
Sammansättningar:
  • väggfast - fixed to the wall
Övrig: permanent, fixed, fixed to the wall

fasta

[2fAs:ta] subst.
Uttryck:
  • ta fasta på (något) ("hålla (något) i minnet, lita på vad någon säger") - take note of (something) ("keep (something) in mind, rely on what someone says")

fasta

[2fAs:ta] subst.
< fasta, fastan, fastor >
- det att fasta; tid då man fastar
fasting; fast
(särskilt om tiden före påsk)
("particularly of Lent")
Övrig: fasting, fast

fastar

[2fAs:tar] verb
< fastar, fastade, fastat, fasta >
- avstå från att äta
fast
Exempel:
  • jag fastade en vecka - I fasted for a week
  • på fastande mage - on an empty stomach
Övrig: fast

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.