fastighet på engelska

Här ar alla fastighet översättning till engelska

fastighet

[2fAs:tighe:t] subst.
< fastighet, fastigheten, fastigheter >
- fast egendom
property, real estate
All mark är indelad i fastigheter. Om ägaren till marken bygger ett hus på den (tomten) tillhör detta den fasta egendomen och blir därigenom fast egendom
"All the land is divided into separate properties. If the owner of the land builds a house on the plot, it is part of the real estate, and therefore becomes real estate (property)."
Sammansättningar:
  • affärsfastighet - business premises
Övrig: property, real estate, business premises

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.