fel på engelska

Här ar alla fel översättning till engelska

fel

[fe:l] adj.
- inte rätt, felaktig
wrong
Motsatser: rätt
Exempel:
 • gå in genom fel dörr - go through the wrong door
Uttryck:
 • satsa på fel häst ("göra en felaktig bedömning") - bet on the wrong horse
Övrig: wrong

fel

[fe:l] adv.
Användning: verbpartikel
mistake, mis-
(anger misstag; i fraser)
("indicating a mistake, used in phrases")
Exempel:
 • ta fel på tiden - make a mistake about the time
 • räkna fel - miscount, miscalculate
 • skörden har slagit fel - the crop failed
Övrig: mistake, mis-

fel

[fe:l] subst.
< fel, felet, fel, felen >
- handling som inte är korrekt, misstag
mistake, mis-
Exempel:
 • göra ett fel - make a mistake
Sammansättningar:
 • tjänstefel - official misconduct, malpractice
 • felparkering - parking offence
 • felbedömning - miscalculation, misjudgement
 • felgrepp - mistake, slip, error
 • felmarginal - margin of error
 • felsteg - false step, slip-up
Övrig: mistake, mis-, official misconduct, malpractice, parking offence, miscalculation, misjudgement, mistake, slip, error, margin of error, false step, slip-up

fel

[fe:l] subst.
< fel, felet, fel, felen >
- ansvar för ett misstag, skuld
fault (responsibility for a mistake)
Exempel:
 • det var inte mitt fel - it was not my fault
Övrig: fault, responsibility for a mistake

fel

[fe:l] subst.
< fel, felet, fel, felen >
- skada, brist, skavank
wrong
Exempel:
 • det är inget fel på mig - there is nothing wrong with me
Sammansättningar:
 • felfri - faultless
Övrig: wrong, faultless

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.