fick på engelska

Här ar alla fick översättning till engelska

fick

[fik:] se får
got, received
Övrig: got, received

får

[få:r] verb
< får, fick, fått, få >
- ta emot, erhålla
get, receive
Exempel:
 • få arbete - get work
 • få en helt annan uppfattning - get a completely different impression
 • få en present - get a present
 • få bort (en fläck) - remove, get rid of (a stain)
 • jag fick se en bil - I got to see a car
 • få fram (fakta) - produce, elicit (facts)
Uttryck:
 • få syn på ("plötsligt se") - catch sight of
 • få tag på ("lyckas skaffa eller hitta") - get hold of ("manage to obtain or find")
 • få bukt med ("lyckas klara av") - get the better of, manage
 • få på köpet ("få något gratis när man köper en annan vara") - get into the bargain ("get something free when buying another item")
 • få tag i ("lyckas hålla fast, fånga") - get hold of
 • få tillfälle att ("kunna göra (något) vid lämpligt tillfälle") - get the chance to, have the opportunity to
 • få lov att ("vara tvungen att") - have to, be forced to
 • få med ("publicera") en artikel i en tidning - get ("publish") an article in a paper
 • få ("ta") med sig (tandborsten) - have ("take") (your toothbrush) with you
Övrig: get, receive

får

[få:r] verb
< får, fick, fått, få >
- ha tillåtelse att
may
Exempel:
 • får jag stiga in? - may I come in?
Övrig: may

får

[få:r] verb
< får, fick, fått, få >
- vara tvungen
have
Exempel:
 • nu får du göra som jag säger! - now you have to (must) do as I say!
Övrig: have

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.