fläck på engelska

Här ar alla fläck översättning till engelska

fläck

[flek:] subst.
< fläck, fläcken, fläckar >
- litet nedsmutsat ställe
spot
(även allmänt "litet område")
("also popular usage: "a little place"")
Exempel:
  • få en fläck på byxan - get a spot on one's trousers
Sammansättningar:
  • skamfläck - stain, blot
  • skönhetsfläck - blemish, flaw
  • färgfläck - paint spot
  • fläckfri - spotless
Övrig: spot, stain, blot, blemish, flaw, paint spot, spotless

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.