flaskhals på engelska

Här ar alla flaskhals översättning till engelska

flaskhals

[2flAs:khal:s] subst.
< flaskhals, flaskhalsen, flaskhalsar >
- hals på en flaska
bottleneck
(bildligt "hindrande moment i en process")
("figuratively "an obstacle in a process"")
Övrig: bottleneck

hals

[hal:s] subst.
< hals, halsen, halsar >
- kroppsdel som förenar huvudet med bålen (övriga kroppen)
neck (the part of the body uniting the head with the trunk (the rest of the body))
(även bildligt om något med långsträckt form)
("also used figuratively of long, narrow objects")
Exempel:
  • sträcka på halsen - crane one's neck
  • ont i halsen - sore throat
Sammansättningar:
  • flaskhals - bottleneck
Övrig: neck, bottleneck, the part of the body uniting the head with the trunk

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.