fler på engelska

Här ar alla fler översättning till engelska

fler

[fle:r] adj.
< fler, flest >
- större antal, ytterligare
Variantform: flera
Användning: komparativ
more
Exempel:
  • ännu fler attentat väntas - even more attacks are expected
Sammansättningar:
  • flerfaldig - many, numerous
Övrig: more, many, numerous

många

[2mÅ@:a] pron.
< många, fler, flest >
- ett stort antal
Användning: plural
many
Exempel:
  • många av mina vänner - many of my friends
  • många gånger - many times
  • i många fall - in many cases
  • på många håll - in many places
  • dubbelt så många - twice as many
Sammansättningar:
  • mångmiljonär - multimillionaire
  • mångårig - of many years
  • mångsysslare - jack-of-all-trades
Övrig: many, multimillionaire, of many years, jack-of-all-trades

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.