flotta på engelska

Här ar alla flotta översättning till engelska

flott

[flåt:] adj.
< flott, flott, flotta >
- elegant; generös
smart, stylish; generous
Exempel:
  • en flott kappa - a smart coat
  • ett flott erbjudande - a generous invitation
Övrig: smart, stylish, generous

flotta

[2flÅt:a] subst.
< flotta, flottan, flottor >
- ett lands stridskrafter (fartyg, manskap etc) till sjöss; en samling fartyg
fleet
Sammansättningar:
  • fiskeflotta - fishing fleet
  • flottbas - naval base
Övrig: fleet, fishing fleet, naval base

flottar

[2flÅt:ar] verb
< flottar, flottade, flottat, flotta >
- forsla (timmer) i vatten
drive, raft
Övrig: drive, raft

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.