flyt på engelska

Här ar alla flyt översättning till engelska

flyt

[fly:t] subst.
< flyt, flytet >
- smidig funktion
smooth running
(vardagligt)
("informal")
Exempel:
  • det är fint flyt i spelet - the game is flowing well
Övrig: smooth running

flyter

[flY:ter] verb
< flyter, flöt, flutit, flyt, flyta >
- rinna
flow
(bildligt "fungera smidigt")
("figuratively "working smoothly"")
Exempel:
  • bäcken flyter genom skogen - the stream flows through the wood
  • tala flytande svenska - speak fluent Swedish
  • nu flyter arbetet bra - the work is going smoothly now
Övrig: flow

flyter

[flY:ter] verb
< flyter, flöt, flutit, flyt, flyta >
- hålla sig uppe på ytan av en vätska
float
Exempel:
  • flyta som en kork - float like a cork
Övrig: float

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.