fogar på engelska

Här ar alla fogar översättning till engelska

fog

[fo:g] subst.
< fog, fogen, fogar >
- ställe där två delar fogats samman
joint, seam
Övrig: joint, seam

fog

[fo:g] subst.
< fog, fogen, fogar >
- skäl
(i fraser)
("in phrases")
Uttryck:
  • ha fog för sig ("vara berättigad") - have reason to ("be justified")
  • ha fog för något ("ha goda skäl för något") - have good reason for something

fogar

[2fO:gar] verb
< fogar, fogade, fogat, foga >
- förena
join
(delar till större helhet)
("parts to form a greater whole")
Exempel:
  • stenarna fogades till en mur - the stones were joined to form a wall
Övrig: join

fogar

[2fO:gar] verb
< fogar, fogade, fogat, foga >
- tillägga
Användning: med partikeln "till"
attach
Exempel:
  • till gåvan fogades ett brev - a letter was attached to the gift
Övrig: attach

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.