folkomröstning på engelska

Här ar alla folkomröstning översättning till engelska

folk

[fål:k] subst.
< folk, folket, folk, folken >
- nation, folkslag, befolkning
people
Exempel:
  • det svenska folket - the Swedish people
Sammansättningar:
  • herrefolk - master race
  • folkomröstning - referendum
  • folkmord - genocide
  • folkräkning - population census
  • folkvandring - migration
Övrig: people, master race, referendum, genocide, population census, migration

folkomröstning

[2fÅl:kåmrös:[email protected]] subst.
< folkomröstning, folkomröstningen, folkomröstningar >
- allmän röstning som kan anordnas i mycket viktiga frågor för att ta reda på folks åsikter
referendum
I Sverige är folkomröstningen rådgivande, inte beslutande (i samband med grundlagsändring kan en beslutande folkomröstning anordnas).
"In Sweden referendums are advisory, not binding. (A binding referendum may be arranged if changes are to be made to the constitution)."
Övrig: referendum

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.