främst på engelska

Här ar alla främst översättning till engelska

främst

[frem:st] adj.
- som befinner sig längst fram
first, in front
Exempel:
  • i främsta ledet - in the forefront
Övrig: first, in front

främst

[frem:st] adv.
- framför allt, i första hand
foremost, mainly
Exempel:
  • främst av konkurrensskäl - mainly for reasons of competition
  • först och främst - first and foremost
Övrig: foremost, mainly

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.