fråga på engelska

Här ar alla fråga översättning till engelska

fråga

[2frÅ:ga] subst.
< fråga, frågan, frågor >
- begäran om svar, förfrågan
question
Exempel:
  • svara på min fråga! - answer my question!
Sammansättningar:
  • kuggfråga - catch question
  • frågeformulär - questionnaire
Övrig: question, catch question, questionnaire

fråga

[2frÅ:ga] subst.
< fråga, frågan, frågor >
- ärende, sak
matter, question
Exempel:
  • fatta beslut i frågan - make a decision on the matter
Uttryck:
  • vad är det frågan om ("vad gäller saken")? - what is it about?
Sammansättningar:
  • smakfråga - matter of taste
  • tidsfråga - matter of time
  • tvistefråga - matter of dispute, bone of contention
Övrig: matter, question, matter of taste, matter of time, matter of dispute, bone of contention

frågar

[2frÅ:gar] verb
< frågar, frågade, frågat, fråga >
- begära svar (av); undra
ask
Exempel:
  • han frågade var jag bodde - he asked where I lived
Övrig: ask

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.