från på engelska

Här ar alla från översättning till engelska

från

[frå:n] se ifrån
from
Övrig: from

från

[frå:n] prep.
from
(anger startpunkt i tid och rum)
("refers to a starting point in time and space")
Exempel:
 • åka från Stockholm - go from Stockholm
 • arbeta från 8 till 5 - work from 8 to 5
 • från och med (fr o m) kl 9 - from 9 o'clock
 • vara med från början - be involved from the beginning
 • från den nionde januari - from January 9th
Övrig: from

från

[frå:n] prep.
from
(anger ursprung eller härkomst)
("states origin or extraction")
Exempel:
 • sångerskan kommer från USA - the (female) singer is from the US
 • en vas från 1500-talet - a vase from the 16th century
Övrig: from

från

[frå:n] prep.
from
((av)skiljande)
("separating")
Exempel:
 • avstå från - give up, renounce
 • till skillnad från - unlike
 • komma bort från den svenska vintern - get away from the Swedish winter
 • skilja sig från mängden - stand out from the rest, stand out in a crowd
Övrig: from

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.