frakt på engelska

Här ar alla frakt översättning till engelska

frakt

[frak:t] subst.
< frakt, frakten, frakter >
- sändning av varor, transport
freight, cargo
Sammansättningar:
  • flygfrakt - air freight
  • fraktgods - goods (forwarded)
Övrig: freight, cargo, air freight, goods

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.