framme på engelska

Här ar alla framme översättning till engelska

framme

[2frAm:e] adv.
- vid målet
arrive, get there (be at one's destination)
Exempel:
  • när är vi framme? - when will we arrive?
Övrig: arrive, get there, be at one's destination

framme

[2frAm:e] adv.
- framtagen, framlagd, synlig
out, in front (to been put out, ready, visible, (äv. to have reached one's destination))
Exempel:
  • böckerna ligger framme - the books are out (eg on the table)
Uttryck:
  • hålla sig framme ("märkas, vara med") - keep oneself to the fore ("be noticed, be in the swing of things")
Övrig: out, in front, to been put out, ready, visible,

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.