gästfri på engelska

Här ar alla gästfri översättning till engelska

gäst

[jes:t] subst.
< gäst, gästen, gäster >
- person som inbjudits att besöka någons hem, främmande
guest
Exempel:
  • få gäster - receive guests
Sammansättningar:
  • hotellgäst - guest at a hotel
  • hyresgäst - tenant
  • snyltgäst - (om djur och bildligt om människor) parasite; hanger-on; sponger
  • sommargäst - summer visitor, holiday visitor
  • gästfri - hospitable
Övrig: guest, guest at a hotel, tenant, parasite, hanger-on, sponger, summer visitor, holiday visitor, hospitable

gästfri

[2jEs:tfri:] adj.
< gästfri, gästfritt, gästfria >
- som gärna tar emot gäster
hospitable
Avledningar:
  • gästfrihet - hospitality
Övrig: hospitable, hospitality

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.