gästhamn på engelska

Här ar alla gästhamn översättning till engelska

gästhamn

[2jEs:tham:n] subst.
< gästhamn, gästhamnen, gästhamnar >
- hamn för gästande småbåtar
guest harbour, (guest harbor US) (harbour for visiting small craft)
I Sverige har Svenska turistföreningen (STF) gästhamnar utmed hela kusten - en förteckning över dessa hamnar ges varje år ut av STF med information på flera språk; gästhamnar är utrustade med bl a toaletter och soptunnor.
"The Swedish Touring Club (STF) maintains guest harbours along the entire coast of Sweden. Every year, the STF publishes lists of these harbours in several languages. Guest harbours are equipped with toilets, refuse bins and other facilities."
Övrig: guest harbour, , harbour for visiting small craft

hamn

[ham:n] subst.
< hamn, hamnen, hamnar >
- skyddad plats för båtar
harbour, (harbor US); port; haven (a place providing a sheltered anchorage or mooring for ships)
Exempel:
  • söka hamn - put into port
Uttryck:
  • föra (något) i hamn ("slutföra (något)") - bring (sth.) to (a successful) conclusion ("finish sth.")
Sammansättningar:
  • oljehamn - oil port
  • småbåtshamn - marina
  • gästhamn - guest harbour
  • hamnarbetare - docker
  • hamnstad - seaport
Övrig: harbour, , port, haven, oil port, marina, guest harbour, docker, seaport, a place providing a sheltered anchorage or mooring for ships

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.