gått på engelska

Här ar alla gått översättning till engelska

går

[gå:r] verb
< går, gick, gått, gå >
- förflytta sig (till fots)
go, walk
(även avlägsna sig)
("also, to leave")
Exempel:
 • gå ut och gå - go out for a walk
 • gå förbi - go past
 • tiden går - the clock is ticking
 • han har gått - he has left
Uttryck:
 • gå i arv ("ärvas") - be passed on (from generation to generation) ("be inherited")
 • gå i kras ("gå sönder") - break
 • gå i lås ("lyckas") - succeed
 • gå på ett ut ("kvitta") - make no difference ("which option is chosen")
 • gå vidare ("fortsätta") - move on ("continue")
Övrig: go, walk

går

[gå:r] verb
< går, gick, gått, gå >
- fungera; avlöpa
work; run, progress
Exempel:
 • bilen går inte - the car doesn't work
 • det här går aldrig väl - this will never work
Övrig: work, run, progress

går

[gå:r] verb
< går, gick, gått, gå >
- avgå, sätta igång
leave, begin
Exempel:
 • tåget går kl 10 - the train departs at 10 o'clock
Övrig: leave, begin

går

[gå:r] verb
< går, gick, gått, gå >
- spelas
show, run, play
Exempel:
 • var går filmen? - where is the film showing?
Övrig: show, run, play

går

[gå:r] verb
< går, gick, gått, gå >
- rymma, innehålla
contain, comprise
Exempel:
 • det går tio kilometer på en mil - there are ten kilometres in a (Swedish) "mile"
Övrig: contain, comprise

går an

[gå:rAn:] verb
< går an, gick, gått, gå >
- vara lämpligt
work, be appropriate
Exempel:
 • det här går inte an - we can't go on like this
Övrig: work, be appropriate

går igenom

[gå:rijE:nåm] verb
< går igenom, gick, gått, gå >
- göra en genomgång av, orientera om
go through, review
Exempel:
 • gå igenom läxan - review the lesson
Övrig: go through, review

går in

[gå:rIn:] verb
< går in, gick, gått, gå >
- satsa på
go in for, make a commitment to
Exempel:
 • gå in för studierna - go in for (one's) studies
Övrig: go in for, make a commitment to

går med

[gå:rmE:(d)] verb
< går med, gick, gått, gå >
- acceptera
accept, agree to
Exempel:
 • jag gick med på förslaget - I agreed to the proposal
Övrig: accept, agree to

går ned

[gå:r+nE:d] verb
< går ned, gick, gått, gå >
- minska
go down, be reduced
Exempel:
 • priset har gått ned - the price has dropped
Övrig: go down, be reduced

går på

[gå:rpÅ:] verb
< går på, gick, gått, gå >
- hålla på, fortsätta
continue
Uttryck:
 • gå på i ullstrumporna ("fortsätta utan att genera sig") - continue undaunted
Övrig: continue

går på

[gå:rpÅ:] verb
< går på, gick, gått, gå >
- kosta
cost
Exempel:
 • rocken gick på tusen kronor - the overcoat cost a thousand kronor
Övrig: cost

går upp

[gå:rUp:] verb
< går upp, gick, gått, gå >
- öka
increase, go up
Exempel:
 • priserna har gått upp - prices have gone up
Övrig: increase, go up

går ut

[gå:rU:t] verb
< går ut, gick, gått, gå >
- drabba
affect negatively
Exempel:
 • din envishet går ut över dig själv - your stubbornness will just end up hurting you
Övrig: affect negatively

går åt

[gå:rÅ:t] verb
< går åt, gick, gått, gå >
- förbrukas
be consumed, be needed
Exempel:
 • det går åt mycket socker till knäck - it takes a lot of sugar to make toffee
 • alla mina pengar har gått åt - I've used up all my money
Övrig: be consumed, be needed

går över

[gå:rÖ:ver] verb
< går över, gick, gått, gå >
- sluta, upphöra
abate, cease
Exempel:
 • regnet har gått över - it has stopped raining
Övrig: abate, cease

gått

[gåt:] se går
gone, walked
Övrig: gone, walked

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.