gömställe på engelska

Här ar alla gömställe översättning till engelska

gömställe

[2jÖm:stel:e] subst.
< gömställe, gömstället, gömställen, gömställena >
- ställe där man gömmer något el. sig själv
hiding place
Sammansättningar:
  • favoritgömställe - favourite hiding place
Övrig: hiding place, favourite hiding place

ställe

[2stEl:e] subst.
< ställe, stället, ställen, ställena >
- plats
place
(bildligt även "situation")
("figuratively also "location"")
Exempel:
  • det nya huset låg på samma ställe som det gamla - the new house was in the same place as the old
  • om jag vore i ditt ställe - if I were in your shoes (position)
Uttryck:
  • i stället för ("som ersättning för") - instead of ("as compensation for")
Sammansättningar:
  • gömställe - hiding place
  • rastställe - resting place, pull-up, services
Övrig: place, hiding place, resting place, pull-up, services

ordAZ.se

Välkommen till OrdAZ, en plats som hjälper dig lära dig ett nytt språk på ett snabbt, enkelt och effektivt sätt.